Download het 1e hoofdstuk van het Best of Finance onderzoek.

 

De financial krijgt in toenemende mate te maken met alle aspecten van

de organisatie. De markt verandert snel, dus moet hij meebewegen.

 

Dit vraagt inzicht, vakmanschap, maar vooral inlevingsvermogen.

Best of Finance onderzoekt en beschrijft deze ontwikkelingen.

Het onderzoek kijkt naar allerlei aspecten van organisaties, zoals

de relatie met de klant, de digitale strategie, opleidingsniveau van het personeel, ketenintegratie, visie en missie en reorganisaties. Voor al

deze aspecten geldt dat de financial hierbij betrokken is.

De adviezen van Best of Finance zijn bedoeld voor financials in private organisaties. Ze zijn gestructureerd langs de kwadranten van de

Balanced Scorecard: klant, personeel, processen en finance.

Best of Finance is een tweejaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen in

de Nederlandse markt in het algemeen en in de financiële functie in organisaties in het bijzonder.

 

Dit is de zevende editie en staat in het teken van de private sector.

 

 

Ja, stuur mij het boek Best of Finance Privaat 2014

email address:
Homepage:
URL:
Comment: